Biuro Księgowe

Agnieszka Okleja
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Licencja MF nr 3348/2003
 

Ludzie

Właścicielka: Agnieszka Okleja
Licencja MF nr 3348/2003

Wykształcenie:
Wyższe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Specjalność: Rachunkowość, studia ukończone w 1999r

Doświadczenie zawodowe:
Główna księgowa w Polskich Biurach Rachunkowych Sp. z o.o. Samodzielna księgowa w Euro - Elek Sp. z o.o.
Samodzielna księgowa w Energie Serwis Sp. z o.o.
Księgowa w East-West Express Trading Co.

Kontakt e-mailowy: agnieszka@okleja.pl

Licencja MF nr 25794/2008

Wykształcenie:
Wyższe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Specjalność: Rachunkowość, studia ukończone w 1998r

Doświadczenie zawodowe:
Konsultant modułów finansowych systemów ERP
i finansowo-księgowych: IFS Poland sp. z o.o. (IFS),
Simple S.A. (iRenesans), ComArch S.A. (Egeria),
PUK Zagórski Softland (Fineks)

Agnieszka Okleja; ul. Skarbka z Gór 7/19; 03-287 Warszawa; NIP 826-177-95-87; REGON: 712563232; E-mail: agnieszka@okleja.pl